Rapport (link pdf) 

Når vi bygger maskiner, har vi behov for å forbinde akslinger med hverandre. Når akslingene danner en forlengelse med hverandre, brukes koblinger, og når akslingene ligger parallelt med hverandre, bruker vi som regel reimer eller kjeder.

I enkelte tilfeller har vi behov for å øke eller minske turtallet på en aksling. Dette gjøres ved hjelp av tannhjul, et kjede eller en reimdrift. Ei mindre reimskive vil ha større omdreiningshastighet enn ei stor.

Det er mange forhold som spiller inn når velge hvilke type overføringselement som skal benyttes. Det avhenger akselavstand, krav til hastighet og styrke, og av kravene til støy.

Overføringer kan skje ved hjelp av: reimer, kjede, tannhjul, vaier, kjetting eller koblinger.

Kjededrift

Når vi skal overføre store krefter, brukes kjededrift. Fordelene med kjededrift er at vi kan overføre bevegelser selv med store akselavstander. Kjeder er enkle å montere og vedlikeholde, og de er driftssikre under variable driftsforhold.


Ulempene kan være at kjeder vil ha høy vekt, og at kjedehastigheten ikke kan være for stor på grunn av senrtifugalkrefter som oppstår. Kjeder strekker seg etter en viss bruk og belastning.
Kjeder kan i noen tilfeller virke støyende.Aktuelle kjeder kan deles ved hjelp av spesialverktøy og tenger. Det finnes også spesiallås for kjeder.Det er viktig at tannhjulene som kjedene skal løpe over, er parallelle. Oppretting av løpehjulene må gjøres før kjeden settes på plass og maskinen startes opp.Sett fra et vedlikeholdssynspunkt samler kjeder mye smuss og krever stadig tilførsel av smøremidler. Det finnes ulike måter å smøre en kjede på, fra håndsmøring med kanne til automatiserte systemer hvor en enten drypper smøremidler mot kjeden, eller der hele kjeden går i et smørebad med automatisk overvåkning av aktuelle driftsparametere. For at kjedeoverføringen skal fungere godt er det veldig viktig med riktig stramming og justeringer med jevne mellomrom.

Reimoverføringer

I de tilfeller en ønsker en myk og støyfri kraftoverføring, brukes reimdrift.Husk at når kraftoverføring skjer via reimer, er det viktig at reimskivene ligger rett i forhold til hverandre. Ofte brukes linjal for å påse at reimskivene ligger parallelt. Husk også at det er regler for hvor mye reimer skal strammes.

Flatreim

En flatreim overfører krefter ved hjelp av friksjon, noe som medfører at belastningene på aksling og lager blir store. Må ha høy belastning for å unngå sluring. Det er ikke mulig å overføre store effekter ved hjelp av denne reimtypen. Virkningsgraden er også lav. Reimskiva på det drevne hjulet er svakt bøyd for å unngå at reima sporer av.


Kilereim

Kilereimen ligger i en reimskive med v-spor, noe som gjør at friksjonen til reimskiven blir forholdsvis god (friksjon i sidene). Det er viktig at vi velger rett profil på kilereimen, slik at den ikke butter i bunn av reimskiven. Oppretting av reimskivene er viktig, uansett type reimskive som brukes. Mye høyere virkningsgrad enn flatreima på grunn av kilevirkningen.Husk at reimen ikke skal bunne i reimskiven, noe som medfører at vi ikke oppnår tilstrekkelig friksjon, og reimen vil "slure". Hvilke skiver som skal brukes i henhold til reimdimensjonen, finner du i leverandørkatalogen. Ulempen med kilereimer er at de fordrer stor diameter på reimskivene for ikke å brekke.

Tannreim

Tannreimer har i mange sammenhenger overtatt for kjededrift. De er lettere og mer stillegående. Kraftoverføringen skjer via tenner på innsiden av reimen, noe som gir en synkron drift og en slurefri overføring. Tannreima har lang levetid og mindre vedlikehold enn andre reimtyper.

Fordeler: liten belastning på lager, lite ettersyn, kan overføre stort dreiemoment (ikkje avhengig av friksjon), konstant utveksling

Ulemper: ømfintlig for overbelastning, må være i beskyttelse, strekker seg, ømfintlig for temperaturforskjell

Vedlikehold:

Reima må ikkje være for stram, det ødelegger lagrene. Kilreimer skal kunne trykkes ned. Reimene strekker seg, så må etter stramme. Reimer skal skjermes og bygges inn. Olje og smuss må fjernes.

Kilereimsvariator

Finner det på scooter. Er bygget opp på samme måte som kilereimsoverføringer. Men reimskivene er delt i 2 og kan forskyves for å endre på diameteren. Dermed kan vi endre utvtekslingen og få ein trinnløs hastighetsvariasjon.

Tannhjul og tannhjulsoverføringer

I alle maskiner finner vi tannhjulsoverføringer. Disse har samme funksjon som kjeder og reimer, nemlig å overføre krefter. Brukes ved korte akselavstander. Vi kan bygge tannhjul med ulik størrelse sammen til et gir, og på denne måten kan vi øke og senke hastigheten til en driftsaksling (DRIVAKSLING?). Tannhjulsoverføringen skjer ved at to eller flere tannhjul er i inngrep med hverandre. Det eine tannhjulet driver det andre ved berøringsflaten og minst mulig friksjon.

Invendige og utvendige tannhjul, kommer ann på bruken av plass.Fordelene med tannhjulsoverføring er stor driftssikkerhet, slurefri kobling, kompakt og stillegående, høy virkningsgrad samt at en tannhjulsoverføring kan overføre store krefter.Ulemper med tannhjulsoverføring er at den kan være kostbar å framstille og krever høy fagkunnskap ved montering

Vedlikehold:

Hindre skitt å komme i overføringen ved montering. Ein god tannhjulsoverføring roterer jevnt, er stillegående og har liten friksjon mellom tennene. Ulyd i overføringen kan skyldes: dårlig smurt, overbelastning, skade i tenner eller nedslitt, nytt tannhjul i gammel overføring.